Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) deze wet garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals fysiotherapeuten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan de rechten en plichten die bij de behandelingsovereenkomst horen.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op behandelingen bij Fysiotherapie Sophiahuis

Algemene informatie WGBO

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals artsen en fysiotherapeuten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar.

Welke rechten en plichten

In de WGBO staan de rechten en plichten die bij de behandelingsovereenkomst horen. Deze rechten en plichten gelden voor de patiënt en hulpverlener.

Voorbeelden van rechten:

  • behandeling;
  • zelfbeschikking;
  • informatie en een second opinion;
  • inzage in medische gegevens;
  • weigeren van behandelingen/toestemming voor behandelingen;
  • geheimhouding en privacy;
  • vrije artsenkeuze.

Voorbeelden van plichten:

  • verlenen van medewerking (in redelijke mate);
  • bespreken van klachten.