Behandeling

Screening:

Als u zonder verwijzing komt, zal de fysiotherapeut aan de hand van enkele vragen vaststellen of onderzoek en eventueel behandelen gestart mag worden. Er zal vastgelegd worden of u instemt met uitwisseling van informatie over uw klachten, waarna een bericht van de screening naar uw huisarts gestuurd wordt. Dit via een beveiligde verbinding (Zorgmail).

Onderzoek:

Met een verwijzing van huisarts of specialist, of na de screening, wordt het fysiotherapeutisch onderzoek uitgevoerd. Het resultaat wordt met u besproken, waarna een plan voor behandeling wordt opgesteld.

Behandeling:

Tijdens uw eerste bezoek wordt in ieder geval een deel aan behandeling gewijd.

In de meeste gevallen staan pijnklachten op de voorgrond. Een belangrijk doel is dus om pijn te verminderen en liefst geheel weg te krijgen. Adviezen voor thuis en op het werk worden gegeven. Massage- en of oefentherapie zijn in deze fase belangrijk.

Na deze fase zal gewerkt worden aan het verbeteren van bewegen door losoefenen van stijve structuren en/of versterken van verzwakte spieren. Dat doen we zoveel mogelijk door bewegingen toe te passen die u thuis al gebruikt. Restsymptomen worden met massagetechnieken behandeld.

Voor een hoger niveau van bewegen zullen tips gegeven worden om geleidelijk sportbelasting op te bouwen. Techniek en conditie krijgen dan een belangrijkere plek in de behandeling.

Met de bedoeling om de klachten weg te houden zullen oefeningen en adviezen gegeven worden.

AFSLUITING:

Nadat een laatste behandeling heeft plaatsgevonden schrijft de fysiotherapeut een behandelverslag, wederom beveiligd via Zorgmail, aan de verwijzend arts.

U wordt gevraagd om een patienttevredenheidsonderzoek in te vullen. Dat vragen wij u onder druk van de zorgverzekeraar. Het bureau Qualizorg voert die enquete per e-mail uit, met inachtname van informatiebeveiliging en privacy (AVG).