Tarieven en Verzekeraars

Zorgverzekeraars

Onze praktijk streeft ernaar om met zoveel mogelijk zorgverzekeraars een contract af te sluiten. In 2019 is dat met bijna allen het geval. Het vergemakkelijkt de administratieve/financiële afhandeling van de behandelingen die aan u verstrekt zijn.

De voorwaarden waaronder wij als praktijk een samenwerking met de zorgverzekeraar aangaan verschilt van jaar tot jaar. Bij slechte eisen, gesteld door de andere partij voelen wij ons soms genoodzaakt geen contract aan te gaan.

In 2019 is dat het geval met De Friesland zorgverzekeraar. 

Declaraties zullen digitaal maandelijks worden gestuurd naar de zorgverzekeraars. Dit gebeurt beveiligd in een declaratieportaal.

Eventuele declaratieafwijzingen komen voor (b.v. bij overschrijding van de maximale vergoeding uit uw aanvullende verzekering), en die worden later bij u in rekening gebracht. Natuurlijk proberen wij u altijd van tevoren op de hoogte te stellen van deze situatie, zodat dit vooraf met u besproken en dus bekend is.

Praktijktarieven

Als met een zorgverzekeraar geen contract aanwezig is, maar ook als u geen aanvullende verzekering hebt afgesloten, dan gelden tarieven die door ons worden gehanteerd.

Die tarieven zijn een zorgvuldige weging naar  tijd en kwaliteit.

Een vast aantal behandelsoorten met codes en prijzen vindt u hieronder.

Hiervoor gelden de door ons gestelde betalingsvoorwaarden.

1000     Zitting fysiotherapie                                               €40,00

1001     Zitting fysiotherapie aan huis                                  €55,00

1002     Zitting fysiotherapie in instelling                            €55,00

1400     Eénmalig consult na verwijzing                             €52,00

1401     Eénmalig consult aan huis, na verwijzing            €67,00

1402     Eénmalig consult in instelling, na verwijzing      €67,00

1850     Screening                                                                     €15,00

1851     Screening aan huis                                                     €30,00

1852     Screening in instelling                                               €30,00

1864     Screening en onderzoek/behandeling                    €45,00

1870     Intake na verwijzing                                                   €45,00

1871     Intake aan huis, na verwijzing                                 €45,00

1872     Intake in instelling, na verwijzing                           €45,00

Niet nagekomen afspraak

Als u een afspraak niet nakomt of u meldt zich niet langer dan 24 uur vóór de afspraak af, dan kunnen wij de kosten niet bij de zorgverzekeraar declareren. U ontvangt dan een nota van ons, waarbij de prijs 75% bedraagt van het particuliere tarief (bijvoorbeeld €30,00 voor Zitting fysiotherapie).